A to víte, že...

  • 27. srpna 1947 byla do Kacanov zavedena telefonní linka pod číslem 355.
  • veřejné osvětlení se poprvé v obci rozsvítilo v roce 1963.
  • poslední dům, do kterého byl zaveden elektrický proud byli Šulcovi čp. 8. Čírkovsko, stalo se tak v roce 1966.
  • se z Kacanov po druhé světové válce odstěhovalo 36 obyvatel.
  •  v roce 1951 byl ve škole instalován veřejný rozhlas, který měl 10 reproduktorů.
  • Prof. Dr. Jan Kvíčala byl v roce 1898 jmenován obecním zastupitestvem  čestným občanem Kacanov pro zásluhy o školství vůbec a v Pojizeří obzvláště.
  • vlivem suchého a horkého počasí se v lesích severovýchodních Čech rozmnožila mníška, která napadala jehličí smrku, borovice i jedle; tak vytěžené dřevo se odváželo na vozítkách tlačených lidmi po kolejové trati postavené za tímto účelem až od třetích vrat a z Radče. Dráha byla  rozmontována až v roce 1925, kdy byly kolem Kacanov pusté paseky se šedými skalami a obci zbyly rozbité cesty.
  • v roce 1949 byl poprvé osvětlen vánoční strom, který svítil od 5. 12. do 7. 1. Byl přesazen ze hřbitova ke zbrojnici.
  • v roce 1906 byl založen Mládenecký spolek Rozkvět z Vrchů-Kacanov  a okolí. Spolek existoval 2,5 roku, hrál divadlo a vznikl jako důsledek  rozepře mezi majitelem penzionátu (Fr. Lamač) a ochotnickým spolkem. 
  • oslava vyzdvižení zvonu na nově zřízené zvonici u školy proběhla v roce  1921.  o postavení nové školy se uvažovalo v roce 1904 v místech, kde stojí dnes č. p. 68.
  •  v roce 1868 byl vydán branný zákon, podle něhož byla zavedená tříletá vojenská služba.
  • silnice do Olešnice se začala stavět v roce 1928.
  • k odškolnění Zahůry došlo v roce 1910, jednalo se o čtyři č. p. – neměli povinnost chodit do školy do Kacanov, ale na Vyskeř.
  • hřiště u Králíčku bylo postaveno v roce 1951 a kluziště v roce 1961. 
  • první nejbližší pošta v okolí Kacanov byla zřízena v roce 1747 v Sobotce,  v Turnově vznikla až v roce 1836.
  • jízda dostavníkem z Prahy do Turnova trvala 13 až 15 hod.
  • úřad MNV byl v roce 1960 zřízen v „Králíčku“, v roce 1968 byl přestěhován do školy do bytu učitele a v roce 1976 do učebny školy.
  • autobus do Kacanov začal jezdit od 30. září 1957.
  • u příležitosti slavnostního odevzdání hřbitova bylo rozhodnuto, že v Kacanovech bude slavena každý rok pouť, která připadne vždy na poslední červnovou neděli.
  • při mobilizaci v roce 1938 narukovalo z Kacanov 37 mužů.
  • obec obdržela od státu do vlastnictví příděl lesu v roce 1947 – 48  o celkové výměře 6 ha 7 arů.
  • v roce 1965 byla vyasfaltována silnice Kalužník – Kacanovy. 
  • v Kacanovech žilo v roce 1921 pět občanů německé národnosti.
  • v roce 1876 – 77 byl rok na počasí neobyčejně rozmarný, začátkem listopadu nastala tuhá zima se spoustou sněhu, v první polovině prosince nastalo silné oteplení, zavládlo krasné jarní počasí. Bylo tak teplo, že na  lukách rostla tráva, kvetly petrklíče, fialky a mládež chodila bosa. Leden byl krásným jarním měsícem.
  •  v roce 1888 byl při povodni stržen most přes Jizeru v Turnově, voda zatopila pojizerské údolí od Mašova k Příšovicům a u Modřišic se protrhla hráz.
  • v roce 1956 se proměnil sál u Broučků ve sklad nábytku. 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Neoficiální stránky obce Kacanovy - kacanovy.cz