Původ názvu obce a vývoj počtu obyvatel

Až do roku 1924 se naše obec jmenovala Vrchy a byla složena z osad Vrchy, Kacanovy a Radeč. Výnosem ministerstva vnitra ze dne 5. prosince 1923 č. 83914 byly tyto tři osady sloučeny v obec Kacanovy. Změna názvu obce způsobila veliké roztrpčení občanů z Vrchů,neboť původně se obec měla jmenovat Vrcha-Kacanovy. První zmínka o osadě Vrchy je z roku 1514 (D.Z.249B23), kde se uvádí „v Chlumu pod Mladostovem“. Rozumí se dnešní Vrcha. Jméno této osady pochází zřejmě od své polohy. Stavení jsou zde roztroušena po návrší zvaném Chlomek.O osadě Radeč se historické prameny zmiňují poprvé roku 1543 (D.Z.2B7), ale je již zmiňována v registru zboží skalského z roku 1514. Jméno Radeč je odvozeno od názvu Radkův dvůr, Radkova ves.

Nejmladší jsou Kacanovy, které jsou zmiňovány v roce 1615 (D.Z.137K12, ves Czírkovsko, ves Kacanovy). Název obce Kacanovy pochází pravděpodobně z italských slov Casa Nuova-nový dům, který zde zanechali sem přesídlení italští brusiči skla a podkozákovských polodrahokamů. Byli to průkopníci tohoto umění před dobou jeho rozvoje v Turnově.

Po změně názvu obce v roce 1924 došlo k přečíslování domů (do té doby bylo oddělené číslování Kacanov i Vrchů), které bylo provedeno tím způsobem, že čísla kacanovská zůstala, popisná čísla osady Vrchy se připojila za ně, stavení na Radči, které mělo číslo 10, dostalo číslo poslední – 77.
V minulých dobách pracovali zdejší lidé převážně v zemědělství a částečně jako lesní dělníci. V současné době většina obyvatel dojíždí za prací do Turnova, v zemědělství pracuje jen zlomek občanů. Tak jako v jiných obcích,tak i v Kacanovech se potýkáme s neustálým úbytkem obyvatelstva. Veškeré úsilí obce směřuje k tomu, aby se tento nepříznivý trend zastavil (rekonstrukce bytu v KD, urbanistická studie, rozšíření vodovodu). Rodinných domů je v současné době v naší obci 91 a další se stavějí. Z těchto domů je trvale obydleno 57, k rekreaci slouží 34 domů. Kromě toho je v obci postaveno celkem 19 chat.

První zmínka o počtu obyvatel (duší) je z roku 1723, kdy k farnímu obvodu všeňskému patřilo 48 duší ze vsi Kacanovy.

V roce 1921 bylo ve Vrchách-Kacanovech z celkového počtu 383 obyvatel 196 žen a 187 mužů. Katolického vyznání bylo 222 osob, což je 58 procent, československého 155 osob – 40,5 procenta, bez vyznání 4 lidé, což je jedno procento a evangelického vyznání 2 osoby, což je půl procenta, oproti roku 1910 ubylo 166 katolíků.

K 1. 1. 2004 žilo v Kacanovech 163 obyvatel, z toho 84 mužů a 79 žen. Nejstarší občankou je paní Johana Nigrínová z č. p. 45, která se v letošním roce dožívá 91 let, naopak nejmladším je Simona Veselá č. p. 80, která letos oslaví druhý rok svého života.

V roce 1969 byla osada Zahůra přičleněna k obci Vyskeř, ubylo sedm obyvatel, 4 čísla popisná a 31 ha. O dva roky později došlo k připojení Podpohoře k naší obci, výměra katastru se zvýšila o 7 ha, 4 čísla popisná a 14 obyvatel. K 1. 1. 2004 výměra katastru obce činí 600,5332 ha.

Od roku 1955 je celý katastr naší obce součástí nejstarší chráněné krajinné oblasti v České republice – CHKO Český ráj. V obci byly vyhlášeny dvě přechodně chráněné plochy:

 Podmoklice – kde je chráněna populace úpolínu nejvyššího

Jezírka – zde je chráněna populace vachty trojlisté

© Ing. Jaroslav Egert, 2004


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Neoficiální stránky obce Kacanovy - kacanovy.cz