Mapy nové a historické Kacanov a okolí

Aktuální mapy

Mapa obce Kacanovy na serveru MAPY.cz - zde

  Doporučuji! Letecká a katastrální mapa na serveru ikatastr.cz

 

 

    Územní plán obce Kacanovy, koordinační výkres, zazipováno ke stažení  zde

 

 

 

 

Historické mapy

 

 

 

    Müllerova mapa Čech z roku 1720
   Mědirytina, grafické měřítko cca 1:132 000

  

 

 

   Císařské povinné otisky stabilního katastru z roku 1842
   Měřítko 1:2880

 

 

 

 

   I. vojenské mapování – josefské
  1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800

 

 

   

 

   

    II. vojenské mapování - Františkovo
   1836-1852, měřítko 1: 28 800

 

 

 

    III. vojenské mapování - Františko-josefské
   1
877-1880 (Čechy) , měřítko 1 : 75 000

 

 

 

 

  Mapa politického okresu turnovského z roku 1907
  měřítko 1:25 000, vydal Odbor českých turistů v Turnově

 

 

Při kliknutí na malý náhled mapy se otevře zvětšená mapa s širším okolím.
Historické mapy celé České republiky můžete studovat na http://oldmaps.geolab.cz

© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz  
© Historický ústav AV ČR - http://www.hiu.cas.cz  

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Neoficiální stránky obce Kacanovy - kacanovy.cz