O zaniklé vsi Radeč

Opravená kaplička na Radči se sochou Jana Nepomuckého.Jméno Radeč pro samotu mezi lesy na Hruboskalském panství zmiňuje Antonín Profous v letech 1514 (1543). Také profesor J.V. Šimák popisuje v těchto místech roku 1514 neobsazený dvůr, jehož majitelem byl jistý Beneš. Postupem let tady vznikla vesnice o sedmnácti staveních. Její obyvatelé hospodařili na malých políčkách a ostatní obživu poskytoval les.Tato osada, která byla od roku 1785 součástí katastrální obce Vrcha, zanikla v 60. až 70. letech 19. stol. Při sčítání v roce 1857 žilo na Radči ještě 90 obyvatel v jedenácti chalupách, ale v roce 1880 už jenom ve třech domech 18 obyvatel a o deset let později zde již existovalo jedno číslo popisné, které sloužilo jako hájovna, žilo v ní osm obyvatel.
Otisk obce Radeč z císařského stabilního katastru, vyhotoveno roku 1842 zde

V roce 1821 koupili panství Hrubá Skála Aehrenthalové. Těm se tyto usedlosti uvnitř panství, zvláště po zrušení roboty v roce 1848, nelíbily. Proto za účelem zřízení obory skupovali tyto usedlosti, kdo prodal dobrovolně, dostal dobře zaplaceno. Některým bylo stavení podpáleno a nové jim již stavět nedovolili. Ti dostali zaplaceno podstatně méně. Veškerá pole, zahrady, louky zasázeli lesem. Hruboskalsko nebylo do té doby vůbec romantické. Svědectví Václava Horáčka z Radče z 26. srpna 1923Za jeho dnešní podobu vděčíme právě zásahu Aehrenthalů, kteří zalesňovali holé skály a vytěsnili ze skalního města zemědělskou činnost. Podobný osud postihl i sousední osady Bukovina a Nouzov. Zašlé vsi dnes připomínají různá jména po bývalých majitelích- Kolářova rokel, Na Studničkovým, Na Rovné Radči.
Hájenka na Radči.Dnes z této vesnice zbyl pouze jeden dům, který byl do roku 1972 trvale obydlen a kaplička se zvonicí. Tato kaplička zhotovená Janem Zemanem ze Žernova , která je kulturní nemovitou památkou, byla postavena roku 1836 nákladem občanů radečských i občanů osady Bukovina a Nouzov. Zvonek na kapli nesl letopočet 1837 a v době první světové války byl odebrán. Každoročně před svátkem svatého Jana Nepomuckého konalo se procesí, které vyšlo z Hrubé Skály a pokračovalo přes Radeč až na Valdštejn. Kaplička je postavena z pískovcových štuk. Socha sv. Jana Nepomuckého, 60 cm vysoká, je ve štítovém výklenku. Střecha kapličky je sedlová, krytá šindelem a ukončená šestibokou věžičkou, ve které býval zvon. Na vrcholu je patriarchální kříž. V osadě Radeč jediné dochované stavení je datované k roku 1846, které po vysázení obory sloužilo jako hájenka.Vedle cesty z Radče směrem k vyhlídce U lvíčka je vidět při zemi pozůstatek sklepa další z chalup.
Zaniklé osady u Hrubé Skály  Zaniklé osady u Hrubé Skály

Kudy po  značce na Radeč: 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Neoficiální stránky obce Kacanovy - kacanovy.cz