Kacanovy - Skalní hrádek Radeč I, Radeč II

22.1.2008

Obrovské štěstí - nedávné objevení neznámého hradu. Najít dosud neznámé hradiště nebo hrad, to se podaří jen zřídka. Je to jako objevit kometu, .neznámou rostlinu, minerál nebo horninu. V Českém ráji došlo k takovému objevu roku 1989. Jeden občan z Liberce zavedl za nos turnovského archeo­loga až na lokalitu... (mimochodem, stává se to často; archeologové nemo­hou být všude).

 
Hrad Radeč I / Poté byla na ostrožně u Radce provedena důkladnější ob­hlídka terénu se základním „proměřením". Ostrožna je od ostatního skalního bloku oddělena hlubokým ve skále vytesaným příkopem. Dalším příkopem, asi ~ m širokým a ca 2 m hlubokým, je rozdělena samotná plocha hradiště malých rozměrů (a to v nejužším místě ostrožny 19 m). V areálu hradiště jsou čtyři místa se zajímavou konfigurací terénu. Na jižním okraji bylo zjištěno te­sání ve skále, snad kapsa pro trám. Nevysoký pískovcový blok je na řadě míst uměle opracován. Nejvýraznější je čtvercové podvalí (podsklepení) věžovité stavby (sotva však skalní „světničky"), jejíž dvě strany byly z dolní části vyse­kány do skály. Řada posekaných balvanů naznačuje přítomnost dřevěných nástaveb. Ostroh od severního návrší neodděluje klasický příkop, nachází se /de pouze nehluboká skalní průrva. Opevnění ovšem nemuselo být zcela do­končeno.
Další ..hradní" objela (okrouhlá zahloubenina skoro vždy plná vody) se na­chází jižním směrem přímo pod popisovaným opevněním, patrně dřevěným hradem Radeč I. Určitě sloužil jako studna.
Staňte se na chvilku archeologem a pokuste se stanovit stáří opev­nění u Radče. Čeho se chytit? /1. Velmi důležité jsou nalezené střepy. Je­jich staří skoro vždy odpovídá době, kdy bylo vybudováno opevnění a vytesá­ny příkopy. Odpověď: zlomky keramiky náleží do 15. století. Ale je jich k defi­nitivnímu soudu málo!
2- Půdorys opevnění a využité opevňovací pruhy (ve skále tesaný příkop, vytesaná studna) jsou známy z jiných lokalit, jejichž stáří je známo. Našemu příkladu Radci odpovídají ve skále tesané příkopy z předsunutých hradních opevnění Prachovny a Podkosti, dále pak „studny" pod opevněním jako na Starých Hradech u Příhraz nebo na Chlumu či Kozlově. Odpověď: Podobná opevnění existovala od 13. do 15. století.

A teď se pokusím přinutit psané listiny, aby promluvily. Pochopitelně v nich není zapsáno, kdy byl hrad Radeč založen. Ale najdete tam jméno muže, který se podle tohoto místa patrně psal v letech 1318-23. Byl to Zbud z Radce, který byl pohnán Vokem z Rotštejna k soudu pro škody na Turnovsku a poté na Jičínsku. Ale háček, chyba lávky. Radeč zmiňovaného Zbuda spojovali historici běžně s dnes již zaniklou vsí Radeč na Hořicku. Někdy okolo roku 1300 (a poz­ději) však hrad Radeč stál.
Vesnice Radeč v Českém ráji - která stála nedaleko naší lokality a zbyla po ní kaple - je doložena až v letech 1543 a 1605 jako ves hruboskalského pan­ství. V letech 1870-80 byla hrabaty Aehrenthaly zrušena. Za účelem rozšiřo­vání zdejší obory musela ustoupit, úředně zanikla však až roku 1921.
 
Hrádek Radeč II? /Jihovýchodně od kapličky a při západní straně turisticky značené cesty se nachází archeologicky neprobádaný ostroh, poněkud neodů­vodněně považovaný za hrádek Radeč II. Spíše tam však mohlo být obyčejné vesnické stavení ve strategické poloze na okraji skal. Podle lidové tradice sice měla v Radci existovat tvrz, místo však sotva můžeme považovat za tvrziště.
Nakonec pár slov / Zbud z Radce nemusel být jediným členem zdejšího ze-manského rodu. Jejich menší hrad (nebo tvrz) jako rytířské sídlo patrně brzy zanikl. případně ještě mohl určitou dobu tvořit předsunuté opevnění hradů Valdštejna nebo Hrubé Skály z této strany skal.

 
zdroj:  Český ráj očima archeologie, Jiří Waldhauser

 

Autor: Kacanovy.cz   |   Sekce: Archeologie   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Neoficiální stránky obce Kacanovy - kacanovy.cz